Nachádzaš sa tu:

Očné chyby

Achromatopsia (nedostatočné farebné videnie)

Choroba, ktorá sa prejavuje úplnou alebo čiastočnou nemožnosťou vnímania farieb. Dôvodom tohto ochorenia je veľmi malý alebo nulový počet čapíkov, ktoré sú zodpovedné za videnie farieb a ostrosť pohľadu. Je to genetická choroba, aj keď sa môže vyskytovať taktiež ako následok poškodenia alebo následkom iných chorôb očí.

Astigmatizmus

Nesprávnosť videnia spôsobená narušeným zakrivením oka. Astigmatizmus sa vyskytuje keď má oko väčšiu šírku ako výšku. Vtedy rohovka a šošovka – namiesto aby sústredila svetlo v guľatom priestore sietnice – tvorí rozmazaný obraz v jednom zo smerov.

Rozlišujeme dva druhy astigmatismu:

* pravidelný astigmatizmus – oko má dve optické osy. Túto chybu sa dá korigovať okuliarmi s cylindrickými sklami.
* nepravidelný astigmatizmus – rohovka oka je poškodená následkom poranenia. V takom prípade je viac optických osí než dve. Chybu možno upraviť pomocou gélov na rohovku alebo pomocou kontaktných šošoviek.

Daltonizmus

Chyba sa vyznačuje poškodením vnímania farieb. Nie sú rozlišované súčasne farby červená a zelená, môže dochádzať k poruchám vnímania aj iných farieb. Daltonizmus sa vyskytuje hlavne u mužov. Krátkozrakosť (lat. Myopia) Je to najbežnejšia refrakčná chyba oka. Toto poškodenie sa prejavuje tak, že oko sústreďujúce svetelné lúče, ich sústreďuje pred sietnicou. Následkom tohto je obraz na sietnici rozmazaný.. Na korekciu krátkozrakosti sa používajú korekčné okuliare alebo kontaktné šošovky (dvojduté rozptylné/konkávne šošovky). Ich optická mohutnosť sa označuje v dioptriách so znamienkom mínus.

Rozlišujeme tri stupne krátkozrakosti

* do 3 dpt
* stredná- menej ako 6 dpt
* vysoká – viac ako 6 dpt

Ďalekozrakosť (lat. Hyperopia)

Oproti krátkozrakosti najčastejšie sa vyskytujúca refrakčná chyba oka. Vzniká následkom nedostačujúcich rozmerov oka predno-zadných, alebo nevystačujúcou silou lámania optickej sústavy oka (šošovka je príliš plochá). Na korekciu ďalekozrakosti sa používajú korekčné okuliare alebo kontaktné šošovky (konvexné šošovky – spojky). Ich optická mohutnosť sa označuje v dioptriách so znamienkom plus..

Nystagmus – mimovoľné pohyby očí

Chyba prejavujúca sa nekontrolovanými, mimovoľnými osciláciami očných buliev.

Rozlišujeme tieto druhy nystagmus:

* horizontálny
* vertikálny
* rotačný
* šikmý

Škúlenie

Choroba prejavujúca sa ochabnutím očných svalov. V následku toho sa mení uhol videnia jedného oka voči druhému. Následkom škuľavosti je narušené stereoskopické videnie. Škúlenie sa dá korigovať pomocou okuliarov a cvičením. Robia sa taktiež chirurgické korekcie strabizmu.

Škúlenie sa delí na:

* škuľavosť divergentná (rozbiehavá) - oči smerujú mimo uhlu pozerania,
* škuľavosť konvergentná (zbiehavá) - oči smerujú dovnútra uhlu pozerania,

Zapíšte sa do newsletteru a získajte informácie o novinkách
Mobilná verzia
Chcete pokračovať?