Nachádzaš sa tu:

Ako bezpečne používať kontaktné šošovky?

V záujme zdravia našich klientov a zabránenie šírenia koronavírusa (COVID-19) vám pripomíname, aké dôležité je vyhnúť sa dotyku tváre a očí. Súčasne pripomíname, že náležitá hygiena pri používaní kontaktných šošoviek môže zabránit ich možnej kontaminácii a vstupu baktérií do oka.
Musíte myslieť na niektoré základné zásady starostlivosti:

Dôkladne si umyt ruce

Čisté ruky sú základom bezpečnosti, preto si nikdy nevkladajte ani nevyberajte šošovky, bez toho aby ste si najskôr dôkladne opláchli, umyli a vysušili ruce.

Vymieňajte roztok na šošovky v puzdre

Zakaždým po vybratí šošoviek z puzdra vylejte roztok a potom ho dôkladne umyte vhodnou dezinfekčnou kvapalinou a nechajte ju úplne uschnúť. Nikdy nedávajte šošovky späť do rovnakého roztoku.

Vymieňajte šošovky systematicky podľa doby použitelnosti

I keď sa necítite dobre, nezabudnite pravidelne meniť šošovky. Nikdy nepoužívajte šošovky dlhšie, než je odporúčané výrobcom.
Zapíšte sa do newsletteru a získajte informácie o novinkách
Mobilná verzia
Chcete pokračovať?